การดำเนินงานแข่งขันกีฬาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา “ ครูพะเยาเกมส์ ครั้งที่ 3 ”

ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566 14.00 น. ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานการกำหนดหลักเกณฑ์ดำเนินงานการจัดการแข่งขันกีฬา

”ครูพะเยาเกมส์ ครั้งที่ 3” ครั้งที่ 1/2566

ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

แชตกับเรา