พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมในระดับชาติ

โดยมี ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

แชตกับเรา