สอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

วันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วย ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รอง ผอ.สพม.พะเยา ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา

และคณะกรรมการจัดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงเรียน

และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

แชตกับเรา