เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย

“เรียนดี มีความสุข” กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รอง ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด

เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

แชตกับเรา