พิธีเปิดการฝึกภาคปกติ นักศศึกษาวิชาทการ ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑบทหารบกที่ 34

และ พิธีเทิดเกียรติ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกภาคปกติ นักศศึกษาวิชาทการ ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑบทหารบกที่ 34

และ พิธีเทิดเกียรติ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑบทหารบกที่ 34

แชตกับเรา