ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 7/2566

วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 7/2566 โดยมี นายมนต์ชัย ปาณธูป เป็นประธานในการประชุม

ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

แชตกับเรา