คัดเลือกครูดีในดวงใจ

วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานเปิดการประชุม

คณะกรรมคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา