คณะอนุกรรมการศูนย์ความปลอดภัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ

ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่ประสบอุบัติเหตุทางถนน ณ โรงพยาบาลพะเยา

แชตกับเรา