ฉบับที่ 475 : 21 กันยายน 2566

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรักษาหารในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1ตุลาคม 2566 )

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รอง ผอ.สพม.พะเยา ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา

และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรักษาหารในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1ตุลาคม 2566 )

ณ ห้องประชุมเล็ก สพม.พะเยา

แชตกับเรา