สพม.พะเยา สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่ง รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการ

วันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2566 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา

และคณะกรรมการจัดการสอบคัดเลือก ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ภาค ค

เพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งตำแหน่ง รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

แชตกับเรา