บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ “ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา”

วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วยนายมนต์ชัย ปาณธูป ประธาน อ.ก.ค.ศ. สพม.พะเยา ดร.จักรพันธ์ ภาชนะรอง ผอ.สพม.พะเยา และนางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา

ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

ที่เข้ารับรายงานตัว ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ณ ห้องประชุมน้่ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา