ร่วมแสดงความยินดีผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2566 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

พร้อมด้วยบุคลการทางการศึกษาสังกัด สพม.พะเยา ร่วมแสดงความยินดีกับ นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และ นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เนื่องในโอกาสได้รับ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ณ ห้องประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

แชตกับเรา