มอบนโยบายแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วย นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา มอบนโยบายแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ณ ห้องกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

แชตกับเรา