สพม.พะเยา จัดการแข่งกีฬา SPM.PYO เกมส์ “ดูแลห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ & ป้องกันภัยยาเสพติด”

วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วย ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา

และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.พะเยา

จัดการแข่งกีฬา SPM.PYO เกมส์ “ดูแลห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ & ป้องกันภัยยาเสพติด”

ณ สนามเปตองและสนามแบตมินตันบริเวณลานกีฬา สพม.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา