ฉบับที่ 503 : 19 ตุลาคม 2566

สพม.พะเยา เข้าร่วมประชุมโครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coing for Better Life)

วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา

เข้าร่วมประชุมโครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต

(Coing for Better Life) เพื่อเร่งผลักดันประเทศไทย ให้เข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

แชตกับเรา