สพม.พะเยา จัดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 2

วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาประจำปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 2

ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

แชตกับเรา