รอง สพม.พะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ และ นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

ณ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อ.เมือง จ.พะเยา