ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วย นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการ

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุมกลุ่มนโยบายและแผน