ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนดงเจนวิทยาคมและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วย นายกันต์ปภพ ทองเนียม และคณะกรรมการชุดที่ 1

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ด้านความปลอดภัย และการนำนโยบายของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การขับเคลื่อนภายในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา

แชตกับเรา