ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เรื่อง การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy)

สื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล เผยแพร่ ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ(No Gift  Policy) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ สพม.พะเยา

สพม.พะเยา สร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักในแนวทางปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ   (No Gift  Policy) แก่บุคลากรในสังกัด

คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรื่องการประกาศนโยบาย No Gift  Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)   

แชตกับเรา