รายงานเรื่อง ช่องทางถาม-ตอบ(Q&A)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา รับผิดชอบโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จัดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามแบบสองทางกับหน่วยงานผ่านทางช่องออนไลน์ เพื่อช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับบริการโดยใช้ Application : Messenger Live Chat โดยเชื่อมโยงจากเว็บไซต์หลักของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา https://www.sesapy.go.th/ ดังนี้

แชตกับเรา