การเรียกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ.2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

แชตกับเรา