โครงการตามแผนการตรวจสอบภายใน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายในและกลุ่มบริหารการเงินและบัญชี

ดำเนินโครงการตามแผนการตรวจสอบภายใน การศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ให้บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในและกลุ่มบริหารการเงินและบัญชี ณ สพม.เชียงราย

แชตกับเรา