โครงการอบรมการใช้งานระบบจ่ายตรงเงินเดือนและระบบบำเหน็จบำนาญและ

สวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางสำหรับหน่วยเบิกจ่ายใหม่

วันที่ 12 – 15 ธันวาคม 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

นายกันต์ปภพ ทองเนียม นายอนุรักษ์ ชำนาญยา และนางสาวพรพิมล อินทร์เป็ง

เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้งานระบบจ่ายตรงเงินเดือนและระบบบำเหน็จบำนาญและ

สวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางสำหรับหน่วยเบิกจ่ายใหม่

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมแจ๊ส โฮเทล กรุงเทพมหานครฯ

แชตกับเรา