การประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือศูนย์ความปลอดภัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

นายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา และนางสุทรา เชียงแสน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ.

ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยเข้าร่วมประชุม ณ สพม.พะเยา

แชตกับเรา