นิเทศ ติดตาม คุณภาพของโรงเรียนโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยามอบหมายให้

นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

เป็นประธานคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม คุณภาพของโรงเรียนโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ และคณะได้เข้านิเทศ ติดตาม คุณภาพของโรงเรียนโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา