การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

นางสุทรา เชียงแสน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม

การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2566

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา โดยมี นายบำรุง สังข์ขาว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม

แชตกับเรา