การประชุมค้นหาพื้นที่ดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพโครงการขนาดเล็กและ

โครงการเปิดรับทั่วไปร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา มอบหมายให้ นางสาวกลอยใจ ขันวงค์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เข้าร่วมการประชุมค้นหาพื้นที่ดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพโครงการขนาดเล็กและ

โครงการเปิดรับทั่วไปร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดโดยหน่วยจัดการ สสส. จังหวัดพะเยา

ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา

แชตกับเรา