การประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงพัฒนาระบบและอัพเดตฐานข้อมูล

โปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) เวอร์ชั่น 6.4 Final ประจำปี พ.ศ. 2567

วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา มอบหมายให้ นางสาวอรอนงค์ อินอุดออน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากรในสังกัด

ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงพัฒนาระบบและอัพเดตฐานข้อมูล

โปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) เวอร์ชั่น 6.4 Final

ประจำปี พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Google Meet

ณ ห้องประชุมกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

แชตกับเรา