งานฉลองรางวัล ของ พระเทพญาณเวที ที่ได้รับรางวัลผู้มีอุปการะคุณต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 นายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา รักษาราชการแทน ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ นายกันต์ปภพ ทองเนียม ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และ นายพจน์ ทะอุด เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานฉลองรางวัล ของ

พระเทพญาณเวที ที่ได้รับรางวัลผู้มีอุปการะคุณต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2567

ณ ลานโดมธรรมนัส โรงเรียนพินิตประสาธน์ อ.เมือง จ.พะเยา