กำกับ ติดตามและรายงานกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2566

วันพฤหัสบีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น.

นายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา รักษาราชการแทน ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา พร้อมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่โรงเรียนจุนวิทยาคม เพื่อกำกับ ติดตามและรายงานกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2566

ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา