กลุ่มอำนวยการ งานประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 47 : 25 มกราคม 2567

กำกับ ติดตามและรายงานกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2566

วันพฤหัสบีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น.

นายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา รักษาราชการแทน ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา พร้อมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่โรงเรียนจุนวิทยาคม เพื่อกำกับ ติดตามและรายงานกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2566

ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา