การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2567

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายจักรพันธ์ ภาชนะ รองผอ.สพม.พะเยา

รักษาราชการแทน ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

นางสาวกาญจนา ธรรมสอน ผอ.กลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและ

หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2567

ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

โดยมี นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม

แชตกับเรา