ประชุมการดำเนินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567
และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา มอบหมายให้
นายจักรพันธ์ ภาชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
พร้อมด้วย นางสุทรา เชียงแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ร่วมประชุมการดำเนินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567
และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา

แชตกับเรา