ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเว็บไซต์สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นางสุรา เชียงแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

เข้าร่วมประชุม คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเว็บไซต์สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

ระหว่างวันที่ 12- 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

แชตกับเรา