วันเสาร์ที่ 16-17 มีนาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นางสุทรา เชียงแสน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบกิจกรรมสภานักเรียน

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ โรงแรมพาลาสโช กรุงเทพมหานคร

แชตกับเรา