การตรวจสอบภายใน ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นางรัตนพัตน์ ทองรอด นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ

นายกันต์ปภพ ทองเนียม นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

และนางสาวจิราภรณ์ บุญณะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ดำเนินการตรวจสอบภายใน ระดับสถานศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2567

ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

แชตกับเรา