วันที่ 2 เมษายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
มอบให้นางสุทรา เชียงแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมการดำเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567
โดยนายภูธนะ ชมภูมิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมจอมทอง ศาลากลางจังหวัดพะเยา

แชตกับเรา