วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยามอบหมายให้
นางสาวกฤษณา จินะวงค์ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์
ของนักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. ระดับจังหวัด
ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

แชตกับเรา