วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สพม.พะเยา
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยถวายพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ
และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา