วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ นางสุทรา เชียงแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมทักษะความรู้ ให้กับผู้รับผิดชอบ
งานสุขภาพและโครงการอาหารกลางวัน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

แชตกับเรา