วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

นางสาวชยาภัค ขันธนิเทศ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจง เกณฑ์การประเมิน

ผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ (GAQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

ผ่านช่องทาง Facebook Live Facebook Page : สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา