” ผอ.สพม.พะเยา เปิดการอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.)
และผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) “

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2565 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) และผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ซึ่งได้จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมกับ สโมสรลูกเสือภูกามยาว จ.พะเยา
ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อ.แม่ใจ จ.พะเยา

Google Drive  ไฟล์รูปภาพคลิกที่นี่

แชตกับเรา