” ผอ.สพม.พะเยา ร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2565 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา ได้ร่วมประชุมเตรียมการต้อนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ซึ่งมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00-15.15 น. ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ.เมือง จ.พะเยา

Google Drive  ไฟล์รูปภาพคลิกที่นี่