” รมว.ศธ. ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม “

          น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 โดยว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา นำผู้บริหารทางการศึกษาของจังหวัดพะเยา รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนำคณะเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ในโอกาสนี้ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง และคณะถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อนุสรณ์สถานแห่งการเสด็จพระราชดำเนิน พ.ศ. 2501 ที่ทางโรงเรียนพะเยาพิทยาคมได้บูรณะซ่อมแซมเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรจังหวัดพะเยาเมื่อปี พ.ศ 2501 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

Google Drive ไฟล์รูปภาพคลิกที่นี่ (กล้อง 1)

Google Drive ไฟล์รูปภาพคลิกที่นี่ (กล้อง 2)

 

แชตกับเรา