สำรวจพื้นที่สร้าง สพม.พะเยา แห่งใหม่

.

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ พร้อมด้วย จ่าสิบโทสุพจน์ ชัยชนะ, นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี, นายตัตถวิทย์ พุ่มวัชระ และนายวรโชติ เพ็ชรฎา สำรวจพื้นที่สร้างอาคารสำนักงาน สพม.พะเยา แห่งใหม่ ณ โรงเรียนบ้านดอกบัว พร้อมกันนี้เข้าพบนายกเทศบาลท่าวังทอง และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 เจ้าของพื้นที่ชุมชนที่ตั้งโรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจกับชุมชนในการขอใช้พื้นที่ตั้งของ สพม.พะเยา