สพม.พะเยา ประชุมสร้างความเข้าใจกับคณะกรรมการสถานศึกษาร.ร.บ้านดอกบัว

ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รองผอ.สพม.พะเยา และคณะประชุมสร้างความเข้าใจกับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอกบัว เรื่องการขอใช้พื้นที่โรงเรียนบ้านดอกบัว เป็นที่ตั้งสำนักงาน สพม.พะเยา แห่งใหม่ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านศาลา อ.เมือง จ.พะเยา

ในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมร่วม 3 ฝ่าย ได้ สพม.พะเยา สพป.พะเยา เขต 1 และคณะกรรมการคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอกบัว เพื่อสร้างความเข้าใจและการทำข้อตกลงในการขอใช้พื้นที่กับทางตัวแทนชุมชนที่ใช้พื้นที่อยู่ โดยมติเบื้องต้นอนุมัติให้ สพม.พะเยา ใช้พื้นที่โรงเรียนบ้านดอกบัวเป็นการชั่วคราวได้ ในขั้นต่อไปจะมีการประชุมร่วมกับชุมชนเพื่อเสนอร่างข้อตกลงตามกระบวนการทางราชการต่อไป

โดยนอกจากสพม.พะเยาจะหาพื้นที่ตั้งสำนักงานแล้วยังพร้อมที่จะพัฒนาพื้นที่และให้บริการชุมชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป ฝ่ายสพม.พะเยา ประกอบด้วย ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รองผอ.สพม.พะเยา, นายวิจิตร วงศ์ชัย ผอ.ร.ร.พะเยาพิทยาคม จ่าสิบโทสุพจน์ ชัยชนะ, นางสาวกาญนา ธรมมสอน, นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี และนางสาวณัฐวดี ชมภูชนะภัย

แชตกับเรา