.

ผอ.สพม.พะเยา อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา

แชตกับเรา