.

ภาคีการศึกษาเจ้าภาพกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพะเยา “MORNING TALK จิบกาแฟยามเช้าเรื่องเล่าชาวศึกษา”

.

ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ในครั้งนี้ ภาคีการศึกษาจังหวัดพะเยา เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้น ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา โดยใช้ชื่องานว่า “MORNING TALK จิบกาแฟยามเช้าเรื่องเล่าชาวศึกษา”

ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจ สื่อมวลชนจังหวัดพะเยา และสมาคม สโมสร และภาคเอกชน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆในจังหวัดพะเยา ภายในงาน มีการแสดงของนักเรียนสังกัด สพม.พะเยา, แนะนำส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ, การนำเสนอผลงาน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในห้วงเวลามกราคม-กุมภาพันธ์, ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพบปะหัวหน้าหน่วยงาน ร่วมพูดคุยและเปลี่ยนการทำงานร่วมกัน, พิธีส่งมอบถ้วยกาแฟให้กับเจ้าภาพครั้งต่อไปเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 (หน่วยงานเจ้าภาพในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) การบันทึกภาพร่วมกัน เป็นอันเสร็จกิจกรรม“กาแฟยามเช้า” บรรยากาศอบอวนไปด้วยความอบอุ่น และทัศยภาพของโรงเรียนที่สวยงาม เป็นที่น่าประทับใจแก่ผู้มาร่วมงาน

ภาคีการศึกษา ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา สำนักงานการศึกษาพิเศษพะเยา อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1,2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา นำโดยว่าที่ร้อยโท ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา, ว่าที่ร้อยตรีญาณบดินทร์ อินเตชะ ผอ.รร.เฉลิมพระเกียรติฯ นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำผลงานนักเรียนมานำเสนอ เช่น การแสดงดนตรีพื้นเมืองของโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม การแสดงดนตรีออเครสตร้า,การฟ้อน,การเต้น,การทำขนม,จำหน่ายผักปลอดสารพิษของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ  ร้านกาแฟสดของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ขนมคุกกี้จากโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เป็นต้น

แชตกับเรา