.
สพม.พะเยา ร่วมชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ
.
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด สพม.พะเยา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.”
ครั้งที่ 6/2566