.
การประชุมทางไกล คณะกรรมการจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 2 ปี
การจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาและงานมหกรรมวิชาการ
.
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ข้าราชการและบุคลากร สังกัด สพม.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 2 ปี
การจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาและ
งานมหกรรมวิชาการ สังกัด สพม.พะเยา ผ่านระบบออนไลน์
ณ ห้องประชุมชั่วคราว สพม.พะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
แชตกับเรา